ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


Promotion

 

 

ชุดกรองลม" SMC" AC20A-02G-A (เกลียว 1/4แบบมือหมุนระบายน้ำทิ้ง) ราคา 1,760 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
ชุดกรองลม" SMC" AC30A-03G-A (เกลียว 3/8 แบบมือกดระบายน้ำทิ้ง) ราคา 2,271 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
ชุดกรองลม" SMC" AC40A-04G-A (เกลียว 1/2 แบบแบบมือกดระบายน้ำ) ราคา 3,111 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
ชุดกรองลม" SMC" AC20A-02CG-A (เกลียว 1/4 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,166 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
ชุดกรองลม" SMC" AC30A-03DG-A (เกลียว 3/8 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,960 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
ชุดกรองลม" SMC" AC40A-04DG-A (เกลียว 1/2 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 3,831 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

  

 

 

Regulator" SMC" AR20-01BG-A (เกลียว 1/8) ราคา 836 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Regulator" SMC" AR20-02BG-A (เกลียว 1/4) ราคา 836 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Regulator" SMC" AR30-03BG-A (เกลียว 3/8) ราคา 1,020 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Regulator" SMC" AR40-04BG-A (เกลียว 1/2) ราคา 1,278 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 


 

Blow gun เกลียว 1/4 "SMC" VMG11W-02-03 ราคา 670 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) 
Blow gun แบบก้านยาว เกลียว 3/8 "SMC" VMG11BU-03-34 ราคา 764 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

วาล์วลมก้านโยก 3/2 "SMC" VM230-02-08A เกลียว 1/4  ราคา 1,279 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

Solenoid valve 3/2 "SMC" VT307-5DZ1-01-F 24VDC เกลียว 1/8  ราคา 1,512 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

Air Slide Table "SMC" MXS8-10AS ราคา 7,662 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 


Seal Kit "SMC" MB80-PS ราคา 960 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

Pressure switch "SMC" ISE30A-C6H-P-MLA1 ราคา 2,509 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)


 

Air suction filter "SMC" ZFC100-04B ราคา 448 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

Solenoid valve 2/2 ปกติปิด เกลียว 1/8 12 VDC "SMC" VDW20PZ1D ราคา 680 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 
AFF2C-02D-T(เกลียว 1/4 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,220 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AFF4C-03D-T(เกลียว 3/8 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,640 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AFF8C-04D-T(เกลียว 1/2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 3,540 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AFF11C-06D-T(เกลียว 3/4 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 4,784 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AFF22C-10D-T(เกลียว 1 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 5,984 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AF37B-14D-T(เกลียว 1 1/2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 8,144 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AFF75B-20D-T(เกลียว 2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 20,235 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

AMG150C-02D(เกลียว 1/4 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,168 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG250C-03D(เกลียว 3/8 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,759 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG350C-04D(เกลียว 1/2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 3,798 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG450C-06D(เกลียว 3/4 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 5,356 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG550C-10D(เกลียว 1 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 6,825 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG650-14D(เกลียว 1 1/2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 9,549 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
AMG850-20D(เกลียว 2 นิ้ว แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 23,846 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

Solenoid"SMC"Model VF3130( 5/2,Ports 1/4)
ราคา 2,630 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Made in Japan
Solenoid "YPC"Model  SF4101( 5/2,Ports 1/4)
ราคา 1,300 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Made in Korea
Solenoid "Mindman"Model MVSC220( 5/2,Ports 1/4)
ราคา 1,000 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Made in Taiwan

Solenoid "SFC"Model 4V330C
( 5/3,Closed centre,port 1/4) 
ราคา 1,500 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
  Filter Regulator"SMC"AW30-03BG-A(Ports 3/8)
ราคา 1,440 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Filter Regulator"SMC"AW20-02BG-A(Ports 1/4)
ราคา 1,200 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
   
 

สินค้าแบรนด์"SMC"ราคาพิเศษทุกรายการ

ส่งสินค้าฟรีเมื่อซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป

 
ชุดกรองลม" SMC" AC20-02G-A (เกลียว 1/4แบบมือหมุนระบายน้ำทิ้ง) ราคา 2,060 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
ชุดกรองลม" SMC" AC30-03G-A (เกลียว 3/8 แบบมือกดระบายน้ำทิ้ง) ราคา 2,556 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
ชุดกรองลม" SMC" AC40-04G-A (เกลียว 1/2 แบบแบบมือกดระบายน้ำ) ราคา 3,111 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
ชุดกรองลม" SMC" AC20-02CG-A (เกลียว 1/4 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 2,466 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
ชุดกรองลม" SMC" AC30-03DG-A (เกลียว 3/8 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 3,246 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
ชุดกรองลม" SMC" AC40-04DG-A (เกลียว 1/2 แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ) ราคา 3,831 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

Solenoid valve 5/2 เกลียว 1/8 "SMC" SY5120-4DZ-01(220 VAC) ราคา 1,946 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Solenoid valve 5/2 เกลียว 1/8 "SMC" SY5120-5DZ-01(24 VDC) ราคา 1,853 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

 

 

 

Solenoid valve 5/2 เกลียว 1/8 "SMC" SY5120-4G-01(220 VAC) ราคา 1,630 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Solenoid valve 5/2 เกลียว 1/8 "SMC" SY5120-5G-01(24 VDC) ราคา 1,556 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Solenoid 2/2 "SMC" VXD232CZ1B(เปิด-ปิด น้ำและลม) เกลียว 1/2 220 VAC ราคา 1,100 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" ต่อตรง 6 มม.เกลียว 1/8 KQ2H06-01AS ราคา 26 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" ต่อตรง 6 มม.เกลียว 1/4 KQ2H06-02AS ราคา 29 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" ต่อตรง 8 มม.เกลียว 1/8 KQ2H08-01AS ราคา 31 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" ต่อตรง 8 มม.เกลียว 1/4 KQ2H08-02AS ราคา 32 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" งอ 90 องศา 6 มม.เกลียว 1/8 KQ2L06-01AS ราคา 33 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" งอ 90 องศา 6 มม.เกลียว 1/4 KQ2L06-02AS ราคา 41 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" งอ 90 องศา 8 มม.เกลียว 1/8 KQ2L08-01AS ราคา 44 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" งอ 90 องศา 8 มม.เกลียว 1/4 KQ2L08-02AS ราคา 48 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" สามทาง 6 มม. KQ2T06-00A ราคา 63 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Fitting "SMC" สามทาง 8 มม. KQ2T08-00A ราคา 72 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Speed controller "SMC"ท่อลม 6 มม.เกลียว 1/8 AS2201F-01-06SA ราคา 224 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Speed controller "SMC"ท่อลม 6 มม.เกลียว 1/4 AS2201F-02-06SA ราคา 254 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Speed controller "SMC"ท่อลม 8 มม.เกลียว 1/8 AS2201F-01-08SA ราคา 224 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Speed controller "SMC"ท่อลม 8 มม.เกลียว 1/4 AS2201F-02-08SA ราคา 254 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
 
 กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 25 มม.ระยะชัก 25 มม. CDM2B25-25Z ราคา 1,063 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 25 มม.ระยะชัก 50 มม. CDM2B25-50Z ราคา 1,109 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 25 มม.ระยะชัก 75 มม. CDM2B25-75Z ราคา 1,155 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 25 มม.ระยะชัก 100 มม. CDM2B25-100Z ราคา 1,200 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 32 มม.ระยะชัก 25 มม. CDM2B32-25Z ราคา 1,094 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 32 มม.ระยะชัก 50 มม. CDM2B32-50Z ราคา 1,140 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 32 มม.ระยะชัก 75 มม. CDM2B32-75Z ราคา 1,186 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
กระบอกลม "SMC" ลูกสูบ 32 มม.ระยะชัก 100 มม. CDM2B32-100Z ราคา 1,232 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
 
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007949